Z historii

Historia szkoły

 
Słupieńskie Gimnazjum  rozpoczęło  swoją działalność w 1999 roku i jego kolejnymi siedzibami były do 2002 roku: Liszyno i Święcieniec.

 1 września tegoż roku nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby gimnazjum w sercu naszej gminy, przy ulicy Kościelnej 16. 

            Już w początkowych miesiącach pojawiły się pierwsze rozmowy o nadaniu imienia szkole,    o niemal -  konieczności posiadania własnego patrona, bowiem w XXI wieku, dobie globalizacji, upadku autorytetów, trudno myśleć o skutecznej pracy wychowawczej bez odpowiednich wzorców….

W październiku 2003 roku, rada pedagogiczna podjęła oficjalną decyzję w tej sprawie i równolegle ogłoszono konkurs na postać patrona szkoły.

W „wyborze kandydatów” przyjęto niepisane kryteria.

Na pewno musiał być wielkim Polakiem, patriotą, który całe  życie poświęcił służbie Ojczyźnie, działał  w Jej obronie i dla dobra narodu.

Po wtóre, jego osoba winna z powodzeniem łączyć szeroko pojęte wartości  z troską o codzienne ludzkie życie, z jego cieniami i blaskami.

Koniecznym było także to, iż patronem szkoły powinien być człowiek z pasją, który nie poprzestawał na ustalonych już priorytetach, poszukiwał nowych, pozostając przy tym wiernym swoim przekonaniom. Uwzględniono też fakt, iż dobrze byłoby aby postać, łączono z Mazowszem.

Uwzględniając, te wszystkie – i inne założenia,  nauczycielki Gimnazjum podały dwie kandydatury – Anna Mrozowska zaproponowała osobę Janusza  Korczaka, Eliza Rokicka – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W ciągu kolejnych tygodni uczniowie, rada pedagogiczna, rodzice zapoznawani byli z życiem działalnością i twórczością obu „kandydatów”. Starania miały zagwarantować możliwie pełne zapoznanie całej społeczności szkolnej  z osobami Korczaka i Baczyńskiego, po to, by w sposób przemyślany i jak najbardziej świadomy, dokonać wyboru.

07. stycznia 2004 roku odbył się szkolny plebiscyt na patrona gimnazjum. Zdecydowaną większością zwyciężyła postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. O takim wyborze zadecydowały przede wszystkim: patriotyczny życiorys, bohaterska śmierć za ojczyznę w bardzo młodym życiu, wielka i wspaniała twórczość artystyczna. Samorząd Uczniowski zafascynowany osobą Poety, dokonał pewnego wyboru.

Podobne decyzje podjęły Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.  07. stycznia 2004 roku, nastąpiło podjęcie uchwał w sprawie patrona.     

            26 stycznia nastąpiło zatwierdzenie kandydatury przez Radę Pedagogiczną w Słupnie             a 22  kwietnia 2004 roku – podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum przez Radę Gminy Słupno.

Od tego momentu cała społeczność gimnazjalna w ścisłej współpracy z organem prowadzącym,  podjęła szereg działań zmierzających do uroczystego nadania imienia szkole, które odbyło się 21. stycznia 2005 roku.

            W obecnym roku szkolnym Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  może poszczycić się już ponad dekadą działalności. Siedem lat upłynęło od nadania szkole imienia. Ponad siedem lat, w czasie których chyba wszyscy ludzie związani z naszą jednostką nabrali przekonania, iż wybór Patrona Gimnazjum, nie mógł być bardziej trafny.

Wzór Patrioty, wzorzec syna i męża, wielki poeta, wybitna jednostka i wyjątkowa indywidualność, sprawiają, że zaskakuje i fascynuje kolejne roczniki słupieńskich Gimnazjalistów i ich Rodziców. Daje także wiele możliwości poznawania i uczenia się. Zachęca do własnej twórczości – uczniowie rysują, malują Baczyńskiego, piszą jak Baczyński, radośnie „wkuwają” jego liryki. Tworzą prezentacje multimedialne, przygotowują apele, gazetki. Jeżdżą do Muzeum Powstania Warszawskiego, a  film „Baczyński” widzieli wszyscy….

Niezaprzeczalnym aspektem jest fakt, że  sami uczniowie mają świadomość wszystkich tych inicjatyw i działań, które w różny sposób podkreślają kierunek, jaki został obrany.

            Nadanie sztandaru w czerwcu 2013  roku stało się  przypieczętowaniem dotychczasowej działalności szkoły, tego co było wypracowywane przez wiele lat, to dalszy ciąg tworzenia tradycji i tożsamości Gimnazjum.

W lutym 2015 roku do dotychczasowych tradycji związanych z obchodami Dnia Patrona dołączył Międzyszkolny Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Żołnierz, Poeta, Czasu Kurz…”  
Copyright ©2016 Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie, All Rights Reserved.