Dopalacze

Dopalacze

 
 
Od 2010 roku coraz częściej zaczęły pojawiać się informacje o wzroście hospitalizacji spowodowanych przez zażycie nieznanych substancji chemicznych. Ofiary trafiały na oddziały toksykologiczne, psychiatryczne oraz oddziały uzależnień. Część osób znajdowała się w ciężkim stanie, a lekarze nie byli w stanie stwierdzić, jakie substancje powodowały takie efekty. Pojawiały się też przypadki zgonów. Za wszystkim tym stały i wciąż stoją „dopalacze”.

Czym są dopalacze?

To nic innego, niż legalne narkotyki. „Dopalacze” to tylko określenie slangowe. W języku angielskim kryją się one pod nazwami: legal high, herbal high, smarts, boosters.

Są to środki zastępcze, czyli substancje zażywane w celu wywołania efektu odpowiadającego zażyciu narkotyków. Ich wytwarzanie i wprowadzanie do sprzedaży nie jest regulowane na podstawie żadnych przepisów prawnych, nie stosuje się do nich przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Wytwarzane są pod postacią proszków, mieszanin ziół, wyciągów, kapsułek i tabletek. Zaczynają działać już nawet po 1-5 minutach od zażycia, a efekt ich działania, w zależności od rodzaju, utrzymuje się od 0,5 godziny do nawet 20 godzin.

Dlaczego nie są bezpieczne?

Zanim jakaś substancja trafi do powszechnego      użytku np. jako lek, musi przejść próby laboratoryjne, czasem także testy      na zwierzętach oraz trzy fazy badań klinicznych na ludziach. W ten sposób      sprawdzane jest, czy substancje te są bezpieczne dla człowieka i nie      powodują szkodliwych skutków ubocznych. Dopalacze, choć tworzone są z      mieszanin niebadanych do tej pory substancji psychoaktywnych, nie      przechodzą takich testów. Prawda jest taka, że producenci dopalaczy      testują swoje „wyroby” na klientach.
Badania pokazały, że do dopalaczy często dodawane      są substancje zanieczyszczone, w niektórych próbkach znajdują się także      leki.
Ponieważ liczba tworzonych dopalaczy rośnie, a      składają się na nie różne nowo wyodrębnione składniki, w razie zatrucia      lub innych skutków ubocznych, często lekarze nie są w stanie wykryć, jaka      substancja spowodowała dany efekt. Może to utrudnić proces leczenia lub      ratowania życia.
Ponieważ na ich opakowaniach nie jest napisane,      jakie substancje zawierają, ciężko przewidzieć jakie skutki uboczne      powodują, oraz jak duża dawka może wywołać poważne negatywne konsekwencje.
Skutki uboczne:

Śmiało możemy stwierdzić, że „dopalacze” to po prostu inaczej zapakowane narkotyki albo mieszaniny narkotyków. Skutki uboczne ich zażywania są więc podobne. Zażywając je można nie tylko narazić się na zatrucie toksynami w nich zawartymi, utratę zdrowia a nawet śmierć, ale i uzależnić się. Rozpiętość negatywnych konsekwencji jest przerażająca: od długotrwałych i nieprzyjemnych „zejść”, ostrych psychoz, ataków paniki, poprzez dreszcze, napady padaczki, urojenia, utratę przytomności czy napady lęku lub uszkodzenia neurologiczne. A to tylko przykłady z długiej listy częstych efektów niepożądanych!

Objawy zażywania:

Nie jesteśmy w stanie podać jednorodnego profilu osoby zażywającej dopalacze, ani spektrum objawów, po których od razu można wywnioskować, że to one za nimi stoją. Poniżej możesz odnaleźć przykładowe objawy mogące wskazywać na zażywanie substancji psychoaktywnych w ogóle. Pamiętaj, że istnieje wiele rodzajów dopalaczy skoncentrowanych na wywoływaniu różnorodnych efektów, dlatego spektrum objawów może być bardzo rozległe i różniące się między sobą.

1. Wygląd zewnętrzny:

zmieniona      blada i ziemista cera,
owrzodzenia      w okolicach nosa,
spadek      wagi,
zaniedbanie      higieny,
 przekrwione      oczy, rozszerzone lub zwężone źrenice.
​2. Zachowanie:

duże      wahania nastrojów,
nagła      zmiana nawyków,
izolowanie      się od bliskich,
napady      złości, agresji
napady      euforii lub obniżonego nastroju,
problemy      finansowe, wynoszenie przedmiotów z domu,
bełkotliwa      mowa,
brak      zainteresowania ulubionymi zajęciami.
​3. Objawy chorobowe:

omdlenia,
osłabienia,
nagłe      pogorszenie stanu uzębienia,
skoki      temperatury,
nagłe      zmiany ciśnienia,
wymioty,
bóle      ciała,
wysięk      nosa.
​4. Otoczenie:

ciężki,      słodkawy zapach w pokoju,
fifki, 
bibułki      i urządzenia do robienia skrętów,
dziwny      zapach ubrań, 
pudełeczka,      słoiki z nieznanymi substancjami,
miarki,      łyżeczki z przebarwieniami.
Co robić?

W przypadku podejrzenia, że ktoś może być      dealerem (np. w szkole, na dyskotece), należy powiadomić policję lub straż      miejską.
Mamy prawo ująć każdą osobę, którą podejrzewamy o      posiadanie lub rozprowadzanie substancji psychoaktywnych, aż do przyjazdu      policji. Taka osoba nie może oskarżyć nas o nielegalne ograniczenie      wolności.
Mamy prawo zabezpieczyć podejrzane substancje.
Jeśli podejrzewasz, że ktoś z twoich bliskich lub      znajomych może mieć problem z dopalaczami lub narkotykami, skontaktuj się      z odpowiednim ośrodkiem zajmującym się uzależnieniami w twojej okolicy lub      zadzwoń na telefon zaufania, aby uzyskać dalsze      wskazówki.
     Jeśli wiesz, że ktoś znajduje się pod wpływem dopalaczy, powiadom służby      medyczne. Jak już wiesz, konsekwencje ich zażycia mogą być poważne i      trudne do przewidzenia.
Bibliografia:

1. Wojcieszek K. (2010). Smak życia – czyli debata o dopalaczach. Warszawa: Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

2.   Wrona J. (2011). Dopalacze – demony naszych czasów. Częstochowa: Wydawnictwo POMOC.

3.   http://www.dopalaczeinfo.pl/ - Akcja informacyjno-edukacyjna Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

   800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.   
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.       

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.    112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
Copyright ©2016 Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie, All Rights Reserved.