Patron

Krzysztof Kamil Baczyński


Krzysztof Kamil Baczyński urodził się w Warszawie 22 stycznia 1921 roku. Był synem Stefanii Zieleńczyk, autorki podręczników szkolnych i książek dla młodzieży, i Stanisława Baczyńskiego, legionisty, powstańca śląskiego, a także krytyka literackiego.

Największy wpływ na rozwój dziecka miała matka, martwiąca się nieustannie o wątłe zdrowie jedynaka. Była również pierwszą uważną czytelniczką wierszy syna.

 1 września 1931r. Baczyński rozpoczął naukę w Gimnazjum im Stefana Batorego. Znalazł się w tej samej klasie, co wszyscy trzej bohaterowie „Kamieni na szaniec”, a maturę zdał w 1939 r. na kilka dni przed wybuchem wojny. Marzył o studiach w Akademii Sztuk Pięknych, ale wojna pokrzyżowała jego plany. W 1943r. na tajnych kompletach zaczął studiować polonistykę.

Przeżycia wojenne sprawiły, że nie tylko on i jego rówieśnicy musieli bardzo szybko dorosnąć.

 Tak samo dojrzała  jego poezja, którą zaczął tworzyć już będąc uczniem. Warszawa - „ gdzie sny dziecięce pachniały wanilią”- staje się w jego wierszach miastem groźnym „jak obryw trumny”. Sam Baczyński znalazł się wówczas w kręgu znanych wielkości literackich: przyjaźnił się chociażby z Jerzym Andrzejewskim, Jerzym Zagórskim i Jarosławem Iwaszkiewiczem.

Jako poetę odkrył go prof. Kazimierz Wyka, pisząc w 1943 r. sławny „List do Jana Bugaja”– pierwszą entuzjastyczną, ocenę jego poezji. Wpisując ją w krąg najpiękniejszych tradycji Juliusza Słowackiego, Cypriana .K. Norwida i Józefa. Czechowicza, krytyk podkreślał męskie zrozumienie historii i przezwyciężenie katastroficznych nastrojów dominujących  w twórczości młodego pokolenia.

1 grudnia 1941 roku Krzysztof Baczyński poznał miłość swojego życia, koleżankę z tajnych kompletów Barbarę Drapczyńską. Naprawdę od pierwszego wejrzenia było to głębokie uczucie, świadczy fakt, że oświadczył się jej zaledwie 3  dni później. W liście do niej pisał:„O daj mi siłę przemiany, a uczynię Cię wieczną przez zamieć, mróz, skwar i przez rzeki ogniste”. Istotnie uwiecznił ją na zawsze w swoich przepięknych erotykach takich jak: „Biała magia”, „Niebo złote Ci otworzę” i w partyzanckiej pieśni „ O Barbaro, o Barbaro”. Pobrali się 3 czerwca 1942 r. w kościele Świętej Trójcy na Solcu.

Mimo słabego zdrowia wstąpił do Szarych Szeregów, odbył pełne szkolenie bojowe i uzyskał stopień podchorążego. Jako żołnierz Batalionu „Zośka” brał udział w akcji uwolnienia więźniów pod Celestynowem i ataku na pociąg pod kryptonimem T-U (Tłuszcz – Urle). Echa tych przeżyć znaleźć można w wielu jego wierszach.

W lipcu 1944 roku starszy podchorąży Krzysztof Zieliński (konspiracyjny pseudonim Baczyńskiego) przeszedł do Batalionu „Parasol”. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, odcięty od swojego oddziału, walczył na Placu Teatralnym. Poległ od kuli snajpera 4 sierpnia 1944 roku w Pałacu Blanka. Jego żona, Basia, raniona odłamkiem, zmarła 1 września.

Krzysztof Kamil Baczyński na kartach historii literatury polskiej, pozostaje jako poeta-żołnierz, który nie uchylił się przed najwyższą dla ojczyzny ofiarą, ofiarą ze swojego życia i „jednym z największych meteorów poetyckich” (określenie prof. Kazimierza Wyki).

 
Patron nie jest w Naszej Szkole tylko legendą. Dbamy o to, żeby był postacią żywą, przemawiającą do uczniów przykładem swojego życia… Mamy nadzieję, że dla naszych uczniów, wychowanych na pięknym przykładzie życia   i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, takie wartości, jak: miłość i służba Ojczyźnie, umiłowanie Prawdy, Dobra i Wolności będą zawsze ważne.
Copyright ©2016 Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie, All Rights Reserved.