Szkolenia

Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleń

 

BEZPIECZNA MŁODOŚĆ - BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ
 
Cykl szkoleń organizowany jest w ramach szkolnego projektu BEZPIECZNA MŁODOŚĆ – BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ, dotowanego z funduszy Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” . Projekt posiada rekomendację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

„Bezpieczna+” i  projekt BEZPIECZNA MŁODOŚĆ – BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ przewiduje działania dotyczące podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. Projekt gimnazjum kładzie szczególny nacisk na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami młodzieży i jej bezpieczeństwa w szkole.

Miejsce szkolenia: hala sportowa Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie.NAUCZYCIELE I PRZEDSTAWICIELE ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Terminy szkoleń:      21października 2015 r.,  godz. 15:30 – 19:30

                                         12 listopada 2015 r.,  godz. 15:30 – 19:30


Tematyka cyklu szkoleń dla nauczycieli i przedstawicieli środowiska lokalnego:

1.       Dopalacze – nowe wyzwanie w pracy wychowawczej z młodzieżą.

2.       Narkotyki – czym są i jak rozpoznawać uzależnienie? Podstawowa wiedza o substancjach psychoaktywnych, mechanizmach uzależnienia. Formy profilaktyki i pomocy w sytuacji uzależnienia.

3.       Uzależnienia behawioralne – problem czy element rozwoju kultury.

4.       Jak aktywizować naszych uczniów.RODZICE

Terminy szkoleń dla rodziców:      22 października 2015 r.,  godz. 16:30 – 19:30

                                                                  19  listopada 2015 r.,  godz. 16:30 – 19:30

 
Tematyka cyklu szkoleń dla rodziców:

1.       Czym są substancje psychoaktywne, rodzaje i symptomy  uzależnienia.

2.       Nowe substancje psychoaktywne, rodzaje, symptomy zagrożenia  - jak rozmawiać z dzieckiem, gdzie szukać pomocy.

3.       Rodzic - jako rodzic i rodzic - jako partner – co mogę zrobić, aby poprawić swoje relacje z dzieckiem.
Copyright ©2016 Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie, All Rights Reserved.